Zingeving begeleiden

Vierdaagse leergang voor begeleidingsprofessionals

De leergang is bedoeld als verdieping voor ervaren coaches en andere professionals die te maken hebben met existentiële vragen en zingevingskwesties in hun werk. In de vier dagen van de leergang worden verschillende coachingsgerichte methodieken aangeboden voor begeleiding gericht op zingeving en welzijn.

Methodieken
Ilse Vooren en Merlijn Koch geven concrete handvatten om zingevingsvragen te signaleren, te benoemen en zingevingsprocessen te begeleiden. De opzet van de leergang is om recht te doen aan de complexiteit van levensverhalen en aan het gewicht van tegenslag en verlies, maar ook zicht te houden op mogelijkheden, positieve waardering, betekenis en kracht. Tijdens de leergang wordt er gewerkt met inzichten en methodieken vanuit de existentiële therapie, humanistiek, narratieve en positieve psychologie. Centraal staat het vermogen tot zingeving aan te kunnen spreken en verder te ontwikkelen.

Zin kun je maken

Opbouw

Dag 1: Processen van zingeving

– Zingeving als proces, behoefte, ervaring en vermogen
– Niveaus en dimensies van zin
– Zinbronnen aanspreken
– Kaders voor zingeving

Dag 2: Existentiële communicatie

– Existentiële thema’s en interne conflicten
– Verdieping in de interactie
– Schakelen tussen zinervaring, -proces en -kader
– Situeren, structureren, evalueren en (her)orienteren
– Zingeving in praktisch handelen

Dag 3: Zin ontwikkelen

– Ervaringen van zin herkennen
– Omgaan met ervaringen van zinloosheid, leegte en pijn
– Ontdekken, waarderen en ontwikkelen van eigen mogelijkheden
– Vergroten van zingeving als vermogen

Dag 4: Praktijkdag

– Werken met eigen casussen
– Terugkoppeling praktijkoefeningen
– Ruimte voor persoonlijke leervragen

Uitgangspunten

Deze leergang is opgezet voor ervaren coaches en andere begeleidingsprofessionals. Het gaat dan ook om een verdieping van eigen inzichten en beroepsvaardigheden.

Voorafgaand vindt een intakegesprek plaats (0,5 uur) om de leerdoelen en verwachtingen te bespreken. Na de derde dag vindt een individueel leergesprek plaats (1,5 uur), waarin de persoonlijke leerdoelen verder uitgediept kunnen worden.

In de leergang zullen methodieken en modellen aan bod komen. De nadruk zal echter liggen op het begeleiden van zingevingsprocessen in de praktijk, gekoppeld aan de eigen ervaring.

De opbouw in de lesdag zal telkens bestaan uit een (interactieve) inleiding in deelprocessen, om daar vervolgens concreet mee aan de slag te gaan.

De vierde dag bestaat volledig uit het werken vanuit de eigen praktijk, waarbij deelnemers aan de slag kunnen met eigen casuïstiek.

Interesse?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken: