Praktijkverdieping Zingeving

Wil je direct verdieping en handvatten voor het werken met zingeving in jouw praktijk of organisatie? Speciaal voor begeleidingsprofessionals bieden we een driedelige workshopreeks die uitgaat van de praktijk en aansluit bij de ervaring en kennis die er al is.

  • Diepgaand inzicht in jouw manier van werken met/aan zingeving
  • Effectief leren op basis van persoonlijke leerdoelen, vragen en casussen
  • Ontwikkeling met andere begeleidingsprofessionals
  • Vertaling naar concrete actie in jouw dagelijkse werk en organisatie

Voor wie?
Begeleidingsprofessionals die op een gedegen manier met/aan zingeving willen werken in hun praktijk of organisatie. Zoals coaches/therapeuten, verpleegkundigen, artsen, leidinggevenden in zorg en welzijn en HR-professionals. Deze praktijkverdieping is in te zetten als (bij)scholing of professionele ontwikkeling en kan mogelijk vergoed worden door de werkgever.

Programma

Eerste bijeenkomst
Hoe komt zingeving in jouw dagelijkse praktijk aan de orde? Welke vragen kom je tegen en wat komen anderen tegen? Hoe ga je ermee om? En wat zou je willen kunnen? Tijdens de eerste bijeenkomst besteden we aandacht aan het boven krijgen en delen van verhalen uit de praktijk en maken we de ontwikkeldoelen helder. Dit koppelen we direct aan relevante inzichten en werkmodellen, om de gewenste verdiepingsslag in zingevingsprocessen hanteerbaar te maken. De eerste bijeenkomst is de basis voor verdere verdieping in de volgende twee bijeenkomsten.

Tweede bijeenkomst
De tweede bijeenkomst is gericht op verdieping in de interactie. We gaan praktisch aan de slag met de ontwikkelvragen die de eerste keer aan de orde zijn gekomen. Wat kom je tegen als je de inzichten en methodieken toepast? Wat levert je dit op en waarin heb je nog ontwikkeling nodig?

Derde bijeenkomst
De derde bijeenkomst is gericht op het integreren van de opbrengst. Wat heb je geleerd? Hoe neem je deze ontwikkeling mee in de toekomst? Hoe integreer je het werken met zingeving in je eigen werkwijze? In de laatste bijeenkomst zorgen we voor borging van de opgedane ervaring.

Zin kun je maken

Heb je een vraag?

Wil je meer informatie, neem gerust even contact met ons op: